Видео - 12 септември 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Поведенчески шаблони (Behavioral Patterns)" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=P3fhn12PwJM