Видео

Видео към лекцията "Оператори и изрази" от курса JavaScript част 1 - март 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=qF7HcvQnO10