Видео

Видео към лекцията "Типове данни и променливи" от курса JavaScript част 1 - март 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=qC_xniLL7js