Видео - 30 септември 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Software Quality Assurance" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LWZP5S8U7Z0