Видео - 24 септември 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Основи на софтуерното инженерство" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yoIfXSzgCxo