Видео - 1 октомври 2015 - Васил

Видео към лекцията "UX Intro" от курса UX дизайн 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/eim9A806Hw8