Видео - 8 октомври 2015 - Елина

Видео към лекцията "Проектиране на взаимодействието. Основни принципи и ползваемост." от курса UX дизайн 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/VyRPwW2kAGw