Видео - 8 октомври 2015 - Ники

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=JB6HMjdy5No