Видео - 04 октомври 2015 г. - 9:00 ч

Видео към лекцията "Увод в координатите, запознаване с пищова, рисуване на правоъгълничета (03/04.10.2015 г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RRbBSl-fH14