Видео - 13 октомври 2015 - Светлин и Васил

Видео към лекцията "Основи на графичния дизайн" от курса UX дизайн 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/w7CCM6gpxqE