Видео - 15 октомври 2015 - Тянко

Видео към лекцията "UI дизайн и визуализиране на данни" от курса UX дизайн 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/HzNI_qiuZOQ