Видео от лекцията

Видео към лекцията "Лекция 2 (2015 окт 18): Подходът за решаване на задачи чрез "замитаща (сканираща) линия"" от курса Алгоритмично Програмиране второ ниво - Евгений Василев.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/zKf4B_lXol4