Видео от лекцията (група от 12:30 часа)

Видео към лекцията "Лекция 2 (18 окт 2015): Променливи и задаване на стойности в тях" от курса Алгоритмично Програмиране първо ниво - Евгений Василев.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/kux1m00ZiGU