Видео - 24 октомври 2015г. - 9:00 часа

Видео към лекцията "Проверка if, игра Jetpack Joyride (24/25.10.2015)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/-kJFiGaNW7I