Видео - 28 октомври 2015 - Кристиян

Видео към лекцията "Дървета и алгоритми за обхождане" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EtOgvLrDAKc