Видео - 26 октомври 2015 - Ники

Видео към лекцията "Структури данни, алгоритми и сложност" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=V5O7igYW4rs