Видео - 26 октомври 2015 - Ники

Видео към лекцията "Линейни структури данни" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WmwuLvxqmac