Видео - 30 май 2013 - Ники

Видео към лекцията "Дървета и алгоритми за обхождане" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=8S6X347CMAc