Решение на задача "Risk Wins, Risk Loses" - 2013 - Ники

Видео към лекцията "Дървета и алгоритми за обхождане" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=PaQ7rvHRKxM