Решение на задача "Компания" - 2013 - Пенка

Видео към лекцията "Дървета и алгоритми за обхождане" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=WnnW4PXfx4c