Видео - 5 юни 2013 - Ники

Видео към лекцията "Хеш таблици, речници и множества" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=S0hZBI74RNE