Решение на задача "Most Common" - 2013 - Пенка

Видео към лекцията "Хеш таблици, речници и множества" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=wbd1m2pWf8Y