Видео от лекцията

Видео към лекцията "Лекция 3 (2015 окт 25): Задачи, използващи подхода на "сканиращата (замитаща) линия"" от курса Алгоритмично Програмиране второ ниво - Евгений Василев.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/acZ6i2CTBCk