Видео от лекциата (група от 16:00 часа)

Видео към лекцията "Лекция 3 (25 окт 2015): if ( ) else, логически операции и изрази" от курса Алгоритмично Програмиране първо ниво - Евгений Василев.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/EIYtdcwK8JQ