Видео - 20 октомври 2015 - Лилия

Видео към лекцията "Въведение в мобилния UX дизайн" от курса UX дизайн 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/6mW5MccMRHk