Видео - 4 ноември 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "Рекурсия" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/a15NAEcdzLE