Видео - 4 ноември 2015 - Евлоги - имплементация на BFS

Видео към лекцията "Рекурсия" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/C7GG2f7-ms4