Видео - 2 ноември 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Други структури от данни" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=z4hlEq0qioE