Видео - Fibonacci - 6 ноември 2015 - Кристиян

Видео към лекцията "Workshop - Рекурсия и структури от данни" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=QwsRhNMSO1E