Видео - 08 ноември 2015г. - 9:00 часа

Видео към лекцията "Guitar Hero в три коридора (7/8.11.2015г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/WzZtYL-EK58