Видео - 27 октомври 2012 - Ники

Видео към лекцията "Комбинаторика" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=yzH05zmX7C4