Видео - Online Store - 6 ноември 2015 - Здравко

Видео към лекцията "Workshop - Рекурсия и структури от данни" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/SZ501-5UTwA