Видео - 9 ноември 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Комбинаторика" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VZGokd91WeM