Решение на задача "Girls Gone Wild" - 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Комбинаторика" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4ijI816Nz8U