Видео - 14 ноември 2015г. - 9:00 часа

Видео към лекцията "Игра Fruit Ninja (14/15.11.2015г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/9pOHhy9583Y