Видео - 12 ноември 2015 - Иван Жеков

Видео към лекцията "Инструменти за front-end разработка " от курса Рязане на сайтове 2015 .
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WcovAaJMbpY