Видео - 12 ноември 2015 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Рязане на сайтове - въведение " от курса Рязане на сайтове 2015 .
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=cfeQHBS5HbU