Видео - 9 септември 2014 - Ники

Видео към лекцията "Графи" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VKYxN5pVmC4