Видео - Дейкстра - 18 ноември 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Алгоритми върху графи" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/8gsEs0J4boY?t=1754