Видео - Дейкстра (на бяла дъска) - 28 януари 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Алгоритми върху графи" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wgcA-LprjjU