Видео - Card game - 20 ноември 2015 - Кристиян

Видео към лекцията "Workshop - Динамично оптимиране и графи" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/4p4r12WBdUM