Видео - 22 ноември 2015г. - 9:00 часа

Видео към лекцията "Игра Pong (21/22.11.2015г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/WRkxrka9jLc