Видео - 18 ноември 2015 - Кристиян

Видео към лекцията "Символни низове. Алгортими върху низове" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/0xMp7czTKxo