Видео - Source - 27 ноември 2015 - Кристиян

Видео към лекцията "Workshop - Символни низове и greedy" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/o1EEYrtpcFs