Видео - Palindromize - 27 ноември 2015 - Ники

Видео към лекцията "Workshop - Символни низове и greedy" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=h9gmewirjjk