Видео - 29 ноемрви 2015г. - 9:00 часа

Видео към лекцията "Игра Pong. Отскачане на топчето (28/29.11.2015г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/ZjZcSTcfTHg