Видео - Matches - 30 ноември 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Подготовка за практически изпит" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/Z8jfyI_M5pU