Видео - 05 декември 2015 - 9:00 часа

Видео към лекцията "Игра Alien Outbreak. Булеви променливи (05/06.12.2015г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/fE2rJ0kYqUk