Видео - 19 ноември 2015 - Дончо Минков

Видео към лекцията "HTML - общ преглед и семантика " от курса Рязане на сайтове 2015 .
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pmA_53JZzbA