Видео - 3 декември - Иван Жеков

Видео към лекцията "CSS - препроцесори и постпроцесори " от курса Рязане на сайтове 2015 .
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XtNos-cd_Ig